Skip to content

Privacyreglement H&R Movements

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, registreren wij uw persoonlijke en/of medische gegevens. De bescherming van uw gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de AVG staan regels beschreven ten aanzien van uw privacy als klant. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de klantgegevens en het inzagerecht van de klant. Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-informatie-moeten-organisaties-u-geven-onder-de-avg

Wij zullen niet meer gegevens van u opslaan of bewaren, dan die voor onze werkzaamheden noodzakelijk zijn en/of waartoe wij wettelijk verplicht zijn, te weten;

 • Personalia (naam, geboortedatum/BSN/adres/telefoonnummer/e-mailadres) t.b.v. identificatie, dossier koppeling en eventuele facturatie;

Zonder uw toestemming zullen wij geen gegevens of informatie van u verstrekken of verkopen aan derden. 

Wanneer u bezwaar heeft tegen bovenstaande, kunt u uw bezwaren kenbaar maken tijdens uw eerste afspraak bij de clubmanager.

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de AVG wordt omgegaan, kunt u zich wenden tot de clubmanager.

Privacyverklaring

H&R Movements staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met je communiceren over het gebruik van je persoonsgegevens. H&R Movements verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Dit privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor H&R Movements persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website
 • Leden van H&R Movements
 • Ontvangers van H&R Movements nieuwsbrieven en andere mailings
 • Potentiële klanten van H&R Movements
 • Personen die betrokken zijn bij een procedure of transactie waarbij H&R Movements als belanghebbende optreedt
 • Derden die met H&R Movements communiceren
 • Medewerkers van H&R Movements
 • Alumni & stagiaires

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT H&R Movements?

H&R Movements verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door jou aan H&R Movements verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van je lidmaatschap
 • Persoonsgegevens die je aan H&R Movements verstrekt in het kader van events, lessen, trainingen of ingeschreven nieuwsbrieven

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld jouw IP adres
 • Jouw surfgedrag en interesses

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms
 • Overige op je betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het uitvoeren en onderhouden van je lidmaatschap

WAAROM VERWERKT H&R MOVEMENTS JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

H&R Movements gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

 • Het uitvoeren van de overeenkomst 
 • Het onderhouden van contact en met je communiceren
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor je interessant kunnen zijn
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze medewerkers betrekking hebbende op de Arbeidswet en onze loonadministratie
 • Voor personalisatie van advertenties. Zie ook paragraaf Cookies.

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

H&R Movements neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens H&R Movements toegang hebben tot jouw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. H&R Movements hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via info@hrmovements.nl contact op te nemen met ons.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

In bepaalde gevallen kan het voor H&R Movements noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals fitnessprogramma’s en dergelijke
 • Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. H&R Movements is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van H&R Movements en dus op verzoek en conform instructie van H&R Movements handelt, sluit H&R Movements met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat H&R Movements jouw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet H&R Movements er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

GRONDSLAGEN

Bij de verwerking van persoonsgegevens door H&R Movements baseert H&R Movements zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer je geen lid bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van H&R Movements, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van H&R Movements. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

BEWAARTERMIJNEN

H&R Movements bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang H&R Movements dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

JOUW RECHTEN

Je kunt H&R Movements verzoeken je gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de gegevens die wij van je in ons bezit hebben op te vragen. Wil je van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen meer ontvangen? Je kunt je op elk moment uitschrijven via info@hrmovements.nl.

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. H&R Movements zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Cookies

Cookies zorgen er onder andere voor dat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze partijen. Via je browserinstellingen kun je cookies altijd verwijderen.

Een cookie is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen met informatie over de manier waarop je op onze website bent beland en onze website gebruikt. Wij verbeteren onze website en services op basis van deze informatie. Zo kunnen wij jou beter van dienst zijn. Wij delen de gegevens die jij invult niet met derden.

We gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen. Andere functionele cookies zijn:
• Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
• De mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
• Het is mogelijk om te reageren op berichten op onze website;
• Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar
blijft;
• Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen op onze website, door
bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Analytische cookies

Met Google Analytics meten we hoe je onze webshop gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Hierdoor snappen we steeds beter wat onze bezoekers graag willen zien op onze website. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren.

Tracking-cookies

Deze cookies zien welke producten en pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties en producten tonen op websites in het netwerk van Google. Deze cookies kunnen door ons niet worden gebruikt om persoonsgegevens te identificeren; ze zijn slechts in staat om een apparaat te identificeren. Cookies kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties

Voor de cookies die Google en Facebook voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Deze verklaringen zijn te vinden door het volgen van de onderstaande links. Wanneer je liever geen advertenties en content ziet die op jouw voorkeuren afgestemd zijn, dan kun je je bij deze partijen gemakkelijk afmelden.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

• Facebook
• Instagram
• Pinterest
• YouTube

Privacy ingelogde gebruikers en gebruikers welke reacties en/of formulieren invullen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het contact/intakeformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies reacties en account

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.